İş Hukuku

İhbar, kıdem ve işe iade davaları başta olmak üzere,

Mobing ve kötü niyet tazminatı,

Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin,

Çalışanların haklarının korunması konularında,

İşçi yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin,

İşçi ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,

Performans düşüklüğü,

Ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

  • 0539 665 07 07
  • yesillercihan@gmail.com
  • İplikçi Fırın Cd. Beyoğlu İstanbul/TÜRKİYE