Miras Hukuku

Vasiyetname düzenlenmesi,

Vasiyetname iptali,

Veraset ilamı alınması,

Tenkis davası açılması,

Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,

Mirasçı belgesinin iptali,

Mirasın reddi davası açılması,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

Miras sözleşmeleri hazırlanması dahil olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

  • 0539 665 07 07
  • yesillercihan@gmail.com
  • İplikçi Fırın Cd. Beyoğlu İstanbul/TÜRKİYE